Planning voor gehandicapten

Een handicap is een nadeel of beperking van activiteit van een mens, veroorzaakt door een organisatie van de maatschappij die geen of weinig rekening houdt met mensen die fysieke beperkingen hebben.

“Spatial scientists have tended to negate, disavow, deny, and exclude the body from its scientific and philosophical discourse” (cf. Longhurst, 1994).

Stopt wielrijders.... maar ook rolstoelers

de ingang van het College van Bestuur van de RUG, waar rolstoelers niet welkom zijn...

Natuurlijk houden bestuurders rekening met de gehandicapte medemens en ontwikkelen ze - ontoegankelijke - rustplaatsen, met trappen zonder leuningen en zonder oprit,

en worden organisaties opgericht om de wereld toegankelijker te maken, zoals 'het Landelijk Bureau Toegankelijkheid' met 'een uitstekende bereikbaarheid':

en - inderdaad - vele 'verbeteringen' zijn aangebracht om steden toegankelijker voor gehandicapten te maken:

stijle trap

stomme verbeteringen

drempels

en met oplossingen waarover niet is nagedacht.

Hoe kunnen we de gebouwde omgeving op een zinvolle manier verbeteren, voor gehandicapten, ouderen, moeders of vaders met wandelwagentjes, mensen met zware koffers etc.?